Yazı Çağrısı

İnsan ve Toplum yenilenen yüzü ile sizden katkı bekliyor. Yayın hayatına 2011 yılında başlayan İnsan ve Toplum, altı ayda bir yayımlanan, Türkçe ve İngilizce yazılara yer veren, önemli uluslararası atıf endekslerince taranan hakemli bir dergidir. İnsan ve Toplum, ilim geleneğimizden ilham alan ve buradan beslenerek meydana çıkarılacak yeni kavram ve yöntemlere kapılarını sonuna kadar açan bir dergidir.

İnsan ve Toplum disipliner gelenekleri önemsemekle birlikte, araştırmacıları hakikati ararken, disiplinleri aşma, bozma, yeniden kurma cesaretini göstermeye davet etmektedir. Anlamları ihmal etmeden gerçekliğe sadık bir araştırma geleneği oluşturmayı kendisine temel bir vazife olarak görmektedir. İnsan ve Toplum yalnızca bu yolla modern bilimlerin tek boyutlu gerçeklik kavrayışlarından ötürü ortaya çıkan ontolojik boşluğun doldurulabilir; epistemolojik kopukluğun aşılabilir ve aksiyolojik dengenin yeniden oluşturulabilir olduğuna inanmaktadır.

İnsan ve Toplum, sosyal ve beşerî bilimlerin farklı alanlarında araştırma mahsulü olan, nitelikli yazıları yayımlamaktadır. Dergide yayımlanan yazıların maruf akademik kurallara sadık olmasının yanı sıra, bu yazıların kendi alanlarına yönelik teorik ve metodolojik katkılar yapmasını da ayrıca arzulanmaktadır. Dolayısıyla yayımlanan yazıların metodolojik olarak tutarlı, uygun ve sistematik olması; bir teoriye yaslanması, bir teoriyi sorgulaması veya yeni bir teori üretmesi önemsenmektedir. Dergide sahadan çıkarılan yeni bilgi, belge ve bulguları içeren, yeni metodolojileri uygulayan, yeni teorilerin peşinde olan yazılar öncelenmektedir. Bu veçheyle, gönderilecek yazıların dergi tarafından belirlenen biçim ve içerik özelliklerine dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.

İnsan ve Toplum ’da birbirini tamamlayan üç bölüm bulunmaktadır. Ana bölümde özgün araştırma makalelerine yer verilmekte ve makaleler alanlarında uzman editörler tarafından yönetilen bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte makaleler bilinen geçerli akademik kurallara göre hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Hakemlik süreci çift taraflı olarak kördür. Bunun yanı sıra dergimiz yayım hayatını sürdürdüğü 6 yıl boyunca ilmi yaşamın en temel unsurlarından birisi olan eleştiri geleneğini diri tutmak üzere değerlendirme yazılarına özel bir önem vermiştir. Dergimizde değerlendirme makalelerine ve kitap değerlendirme yazılarına özel bir yer verilmektedir. Böylece dergimiz birbiri ile konuşan, eleştirel ve düzeyli bir ilmi yaşamın tesisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İnsan ve Toplum için makale, değerlendirme makalesi ve değerlendirme yazılarınız beklemekteyiz. Yazılarınızı insanvetoplum.org sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için editor@insanvetoplum.org adresiyle iletişime geçebilirsiniz.