MENU

Son Sayı

Cilt 6, Sayı 2 Çıktı!

İnsan ve Toplum Dergisi 6. Cilt 2. Sayısı Yayımlandı!

İLEM’in Türkiye’deki ilmi-akademik tartışmalara dinamik ve özgün katkılar sunmak, eleştirelliğin zeminini ve disiplinlerarası irtibatı kurarak bütünlüklü bilgi üretme gayesiyle 2011 yılında yayımlamaya başladığı İnsan & Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society) altıncı yılında yeni sayısıyla okuyucuyla buluşuyor. 7 makale ve 6 değerlendirme sayısının yer aldığı son sayıya ve tüm eski sayılara yenilenen web sitesi insanvetoplum.org üzerinden ulaşabilirsiniz.

Makaleler

• Süleyman Güder, Milliyetçilik Tartışmalarında Tarih ve Geçmişin Rolü: Eric J. Hobsbawm ve Anthony D. Smith'in Teorilerinin Karşılaştırmalı Analizi
• Sare Levin Atalay, Bir " Batı İcadı " Olarak Din: " Religion " Kavramının Modern Batı'da İnşası
• İsmail Seki, Siyasal Muhafazakârlaşma Olgusu ve Kadınların İş Gücüne Katılımı Arasındaki İlişki: Türkiye için Ampirik Bir Analiz 
• Şeyma Kömürcüoğlu, Ölümsüzlüğe Öykünme Bağlamında Şölen Diyaloğunun Dionysos Ritüelleriyle Bağlantısı
• Kenan Sevinç & Ali Ulvi Mehmedoğlu, İnançsızlığa Yönelmede Çevresel ve Entelektüel Faktörlerin Etkisi
• Nesrin Aydın Satar, Islam and Literature: A New Scheme Proposal in the Light of Conceptual Discussions
• Mücahid Pişkin, Tüketim Toplumu'nda Din ve Dini Değerler: Lüks Hac ve Umre Örnek Olayı

Değerlendirme Yazıları

Eğitim Ritüelleri / Developing Alberta’s Oil Sands: From Karl Clark to Kyoto & Challenging Legitimacy at the Precipice of Energy Calamity / İslâm Düşüncesi Araştırmalarında Örnek Bir Külliyat Neşri: Ahlâk-ı Adudiyye Şerhleri / Ahlak Felsefesinin Temel Problemleri: Seçme Metinler / Moderniteyi Yeniden Düşünmek: Post-Kolonyalizm ve Sosyolojik Tahayyül / Dünyayı Politik Düşünmek Agonistik Siyaset

Yazınızı İnsan ve Toplum'da yayımlayarak hızlı işleyen bir değerlendirme süreci, nitelikli bir yayım, geniş bir okuyucu kitlesine erişim, uluslararası alanda ileri düzeyde etkili bir görünürlük elde edersiniz.

İnsan & Toplum EBSCO, Index Islamicus, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstracts, CSA Social Services Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journal (DOAJ), ASOS Index, Citefactor ve TÜBİTAK ULAKBİM SBVT indekslerince taranmaktadır.