Berat Açıl

  • Assoc. Prof.
  • Marmara University

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan Berat Açıl, 2010 yılında doktora tezini savunarak doktor unvanını aldı. 2003-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Türk Dili okutmanı olarak çalışan Açıl, 2009'dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev yapmaktadır. Açıl, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarına katkıda bulundu. Osmanlı edebiyatının değişik alanlarında araştırmalar yapmış ve yapmakta olan Berat Açıl; nazım ve nesir, mesnevi, alegori, anlatıbilim, roman kuramı, Osmanlı okuma ve yazma kültürü gibi alanlara ilgi duymakta ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Açıl'ın yazıları Varlık, Virgül, Kitap-lık, Parşömen, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Kritik, İnsan ve Toplum gibi dergilerde ve değişik derlemelerde çıkmıştır. Daha önce Kritik dergisinin yayın kurulu üyesi olan Açıl, İnsan & Toplum'un yayın kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Berat Açıl, World History Association üyesidir.