Hediyetullah Aydeniz

  • Assoc. Prof.
  • Marmara University

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında '1975-1980 Dönemi Sosyo - Kültürel Ortamında Birikim Dergisinin Yeri ve Önemi' başlıklı teziyle 2005 yılında yükseklisansını tamamladı. Aynı anabilim dalında 'Kamusal Entelektüel ve Medya' başlıklı teziyle 2012 yılında doktorasını tamamladı. İletişim ve medya çalışmaları, bilgi ve enformasyon üretimi, kitle iletişim teorileri, medya sosyolojisi ve medya okuryazarlığı konuları akademik ve bireysel ilgileri arasındadır.