Semih Ceyhan

  • Assoc. Prof.
  • Marmara University

1973’te İstanbul’da doğdu. 1995’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1998’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd (Varlık) Risâleleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2005’te Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012’de doçent ünvanını aldı. 2005-2013 yılları arasında TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde Araştırmacı olarak çalıştı. 2013 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda Doçent olarak göreve başlayan Semih Ceyhan’ın tasavvuf tarihi alanında yayınlanmış çalışmaları mevcuttur.