2. Sayı

Değerlendirme Makaleleri

Muhammad Asad between Religion and Politics

Talal Asad, Prof. Dr., City University of New York

DOI: dx.doi.org/10.12658/human.society.1.2.R0001
Tam Metin 104 görüntülenme

Kitap Değerlendirmeleri

İnsan ve Varlık: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası

Adnan Çilingir

DOI: dx.doi.org/10.12658/human.society.1.2.D0015
Tam Metin 118 görüntülenme

Durham İstanbul İslami Finans Sonbahar Okulu

Taha Eğri, Dr., Kırklareli Üniversitesi

DOI: dx.doi.org/10.12658/human.society.1.2.D0020
Tam Metin 104 görüntülenme

Gazzali Sempozyumu

Mehmet Zahit Tiryaki, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

DOI: dx.doi.org/10.12658/human.society.1.2.D0021
Tam Metin 112 görüntülenme