Book Review

Seval Şahin, Talih, Tesadüf ve İrade Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romancılığı Üzerine Düşünceler, İstanbul: İletişim, 2019, 142 s.