Book Review

Wael B. Hallaq, Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek: Modern Bilginin Eleştirisi, Çev. Ahmet Demirhan, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020, 448s.