Book Review

Tanel Demirel, Türk Siyasetini Anlamak: Yaklaşımlar Hakkında Bir Deneme, Ankara:Liberte Yayınları, 2019, 280 s.