Article

How Does Paternalistic Leadership Affect Employees’ Work Engagement? The Mediating Roles of Workaholism and Trust-in-Leader

Abstract

Bu çalışmada, babacan liderliğin insanları yönetmenin etkili bir yolu olabileceği ve daha önceki birkaç çalışmada olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmesine rağmen, çalışan motivasyonu ve esenliğine zemin hazırlayabileceği iddia edilmiştir. Ayrıca, liderin babacan tarzını çalışanın tutkun çalışmasıyla ilişkilendirmek için işkoliklik ve lidere güven ile temsil edilen iki temel muhtemel mekanizma önerilmiştir. Böylece, babacan liderlerin astlarını sosyal bağ yolu (lidere güven) veya göreve odaklanma yoluyla (işkolik) olumlu yönde etkileyip etkilemediğinin anlaşılması amaçlanmıştır. Hipotezleri test etmek için bir saha araştırması yapılmış ve İstanbul'da çeşitli sektörlerde çalışan 413 katılımcıdan çevrimiçi anketler aracılığıyla kesitsel veriler toplanmıştır. Analizler, babacan lider ile çalışmaya tutkunluk arasında pozitif bir ilişki olduğunu. Dahası, önerilen muhtemel mekanizmaların babacan liderlik ile çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini görülmüştür. Bu nedenle babacan liderlik tarzının, batı ülkelerinde yaygın olarak paylaşılan inançların aksine, göreve odaklanma ve sosyal bağlantı yoluyla faydalı olabileceğini ortaya koyulmuştur.

Keywords

Babacan Lider Çalışmaya Tutkunluk Lidere Güven İşkoliklik