Article

An Analysis of the Dynamic Panel Gravity Model: The Effect of Immigration Flows from Turkey to OECD Countries on Foreign Trade

Abstract

Bu çalışma, Türkiye ile OECD ülkeleri arasındaki ikili ticaretin Türkiye'den OECD ülkesine giden göçmen akımlarından nasıl etkilendiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel hedefi, Türkiye'den 23 OECD ülkesine giden göçmenlerin dış ticareti hangi kanallar ile etkilediğini ortaya koymaktır. Uluslararası göç ve ikili dış ticaret arasındaki statik ilişkiyi incelemek amacıyla uygulamalı analizler yapan çalışmaların büyük bir kısmı, panel çekim modellerinin avantajlarından faydalanmışlardır. Ancak biz uluslararası göç ile ikili dış ticaret arasındaki dinamik ilişkiyi analiz etmek için dinamik panel yerçekimi modelini kullanmayı tercih ettik. Bu manada, literatürde daha önce yapılmamış biçimiyle, 2000-2016 yılları arasında Türkiye'den OECD ülkelerine yaşanan göç akımlarının ülkeler arası ikili dış ticaret üzerindeki etkisi dinamik olarak sistem GMM tahmin yöntemi ile test edilmiştir. Ülkeler arasındaki ikili dış ticaret ilişkisi ve Türkiye'den OECD ülkelerine giden göçmen akımları arasındaki ilişkinin tamamlayıcı nitelikte olduğu sonucuna erişilmiştir. Buna ek olarak, Türkiye'den OECD ülkelerine giden göç akımlarının, göçmenlerin sonradan göç etmiş oldukları ülkelerin ihracatını artırdığı, ihracatına katkı sağladığı, Türkiye'nin ithalatını artırdığı elde edilen sonuçlar arasındadır. Çalışmanın analiz bulguları göstermektedir ki; OECD ülkelerine Türkiye'den giden göçmen akımları, Türkiye ve OECD ülkeleri arasındaki karşılıklı dış ticareti network (bilgi) kanalı ile etkilemektedir.

Keywords

Uluslararası Göç Göçmen Akımları Dış Ticaret Karşılıklı Dış Ticaret Dinamik Panel Gravity Modeli