Article

An Analysis of Interactions in Intercultural Marriages: A Field Study of Alanya

Abstract

Bu çalışma kültürlerarası evliliklerde iki farklı kültürün etkileşiminden doğan çatışmanın boyutları ve kültürel uyumun hangi koşullarda ve düzeyde sağlandığının incelenmesini amaçlamaktadır. Turizm bölgesi olması sebebiyle pek çok kültürden ve milletten bireyin karşılaşma olanağının bulunduğu Antalya ilinin Alanya ilçesinde kültürlerarası evlilik yapan 35 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kültürlerarası evlilikler sonucunda ortaya çıkabilecek çatışma ve uyumu araştıran bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Katılımcılara ulaşmak için ise kartopu tekniği kullanılmıştır. Kültürlerarası evlilik yapan bireylerle gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda yabancı gelin ve yabancı damatların Türk aile yapısına uyum süreçleri, kültürel uyum ve kültürel çatışma sürecinde elde edilen kazanımlar, yaşadıkları çatışma ve uyum süreçleri aile ve sosyal çevre kapsamında incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, kültürel etkileşimin sonucu olarak çatışma ve uyum çerçevesinde derlenmiştir.

Keywords

Kültürlerarası Evlilik Kültürel Etkileşim Kültürel Farklılık Aile İletişimi Eşler Arası Etkileşim.