Article

COVID-19 Bağlamında Pandemik Risk ve Sosyal Sermaye

Abstract

Yoğun olarak geç modernlikle birlikte gündeme gelen risk faktörü her geçen gün artan COVID-19 salgınıyla bütün dünyanın baş etmek zorunda kaldığı bir olgu haline gelmiştir. Geçmişte toplumların kendi içlerinde yaşadıkları ve diğer toplumların genelde daha çok etkilendiği pek çok durum, gelenek sonrası süreci köklü şekilde değiştirmiştir. Bu tür yaklaşımlar, COVID-19 yayılmadan önce çoğunlukla birer teori niteliğinde iken şimdi somut bir hal almıştır. Bu anlamda, yeni dünya düzeninde bir toplumun yaşadığı risk bütün toplumlar için risk teşkil etmektedir ve bu riskle baş etmek de kaçınılmaz olarak bütün toplumların sorunu olmaktadır. Riskin bu kadar gündemde olduğu bu süreçte sosyal iletişim ağları, karşılıklı güven, sosyal destek, toplumsal bütünleşme, toplumsal uyum, toplumsal aidiyet olarak karşılık bulan sosyal sermaye ile risk arasında doğrusal olmayan bir ilişkiden sözedilebilir. Pandemik risk insanları hastalık, yalnızlık, ölüm gibi pek çok sorunlarla her zamankinden daha yoğun olarak karşı karşıya getirmiştir. Birçok insan bu sorunlarla baş etmede sıkıntı yaşamıştır. Bu çalışma COVID-19 ile gündeme gelen pandemik riski ve sosyal sermaye olgusunu birlikte ele almaktadır. Çalışmanın amacı riskle baş etme noktasında sosyal sermaye düzeyinin etkilerine dikkat çekmek ve olumlu olmsuz yönlerine değinmektir. Bu çalışma COVID 19 pandemisinden kaynaklanan uluslararası riskin hesaplanamazlığı ve belirsizliği nedeniyle kısa sürede önemli olumsuz etkilere ve sonuçlara yol açtığı sonucuna ulaşmıştır. Bu durumla baş edebilme noktasında ülkelerin sadece kendi içlerinde değil, ama aynı zamanda diğer ülkelerle de iş birliği içinde olmaları gerektiği görülmüştür. Pandemi riskleri ile sosyal sermaye arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Keywords

Pandemi risk pandemik risk sosyal sermaye COVID-19