Article

Kimlik ve Türkiye Mahkemelerinde Süreç Adaleti Algıları: Etnik ve Siyasi Faktörler

Abstract

Hukuk makamlarının halkla etkileşimleri sırasında gerçekleşen süreçlerin adil olup olmaması üzerinden tanımlanan prosedürel adalet, kişilerin bu makamlarla ilgili genel değerlendirmelerinin önemli parametrelerinden bir tanesidir. Bu makale, 1.804 kişiye uygulanmış ve Türkiye nüfusunu temsil gücü olan bir ankete dayanarak, kişilerin etnik köken ve siyasi kazanan/kaybeden statüsü gibi sosyo-politik kimliklerinin, Türkiye'deki mahkemelere dair prosedürel adalet algılarını nasıl etkilediğini incelemiştir. Çok değişkenli regresyon analizi, Kürtlerin Türklere göre ve siyasi kaybedenlerin siyasi kazananlara göre Türkiye'deki mahkemelerin prosedürel adalet açısından adil olmadığını düşünme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Dahası, yapılan analizler etnik kimliklerine bir ek olarak iktidardaki partiye oy vermenin veya Alevi olmanın, Kürtlerin mahkemelerdeki prosedürel adalet algısı üzerinde bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, bu makale etnik köken ve siyasi kazanan olmanın kişilerin Türkiye'deki mahkemelere dair prosedürel adalet algılarını belirleyen iki önemli faktör olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular ışığında, Kürtlerin ve siyasi kaybedenlerin devletle özdeşleşme olasılıklarının daha düşük olması sebebiyle, Türkiye'deki mahkemelerdeki prosedürel adalet konusunda daha olumsuz algılara sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Türkiye yargı sistemi prosedürel adalet etnik kimlik siyasi kazanan