Article

Tanınma(ma) Siyaseti Olarak Popülizm

Abstract

Toplum birbirinden farklı taleplere, çıkarlara ve hayat tarzlarına sahip çeşitli gruplardan oluşmaktadır. Demokrasinin her birine eşit şartlar sağlama amacına rağmen, gruplar arasındaki güç ilişkileri toplumda çeşitli eşitlik ve adalet sorunlarına sebep olmakta ve bu durum, bazı hayat tarzlarının sosyal değerinin azalmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda, tanınma siyaseti ve popülizm toplumun dezavantajlı kesimlerinin sorunlarını çözmek üzere ortaya çıkmış iki siyaset biçimidir. Popülizm, kimliklerin sınırlarını, önemlerini ve statülerini tanımlama imkanına işaret eden yapısal toplumsal iktidara sahip olma eşitsizliğine isyan ederek, kendisini, tanınma taleplerine önemli bir çözüm olarak sunmaktadır. Fakat, aynı zamanda, halk ve elit arasında yaptığı antagonistik ayrım ile tanınma siyaseti için esas olan diyalog, müzakere ve tartışma gibi ihtiyaçları dışlamaktadır. Bu durum, popülizmin, tanınma mücadeleleri için sorun oluşturan temsil anlayışına ve yoksayılma duygularını işlevselleştirme yöntemine de yansımaktadır. Bu çalışma, popülizmi, tanınma taleplerini kullanarak toplumdaki güç eşitsizliğini dengelemeyi değil, bu dengesizliğin yönünü değiştirmeyi amaçlayan ve tanınma siyaseti için yanlış bir cevap olan bir siyaset biçimi olarak tartışmaktadır.

Keywords

Tanınma siyaseti popülizm kimlik tanınmama yapısal toplumsal iktidar