Book Review

Reşat Açıkgöz, Hastalık, Sağlık ve Toplum: Bir Sağlık Sosyolojisi İncelemesi. Dün Bugün Yarın Yayınları, 2021, 320 s.