Article

Suudi Arabistan-İran Bölgesel Rekabetinde Stratejik Anlatı İnşası: Yemen İç Savaşı

Abstract

Bu çalışma, Suudi Arabistan ve İran’ın bölgesel güç rekabeti sürecinde medya aracılığıyla birbirlerine yönelik inşa ettikleri stratejik anlatıyı Yemen İç Savaşı (2011-2021) örneği üzerinden ele almaktadır. İki ülkenin stratejik anlatıları; olay, kimlik ve sistem anlatıları olmak üzere üç seviyede incelendi. Araştırmada, iki ülke medyasının Yemen İç Savaşı’nı nasıl tanımladığı, birbirlerine ilişkin hangi kimlik atıflarında bulunduğu ve nasıl bir bölgesel düzen tahayyülü içinde olduğu tespit edilmeye çalışıldı. İran ve Suudi Arabistan’ın uluslararası yayın yapan medya organları arasından üçer tane seçilerek on yıllık zaman diliminde olay bazlı haber taraması yapıldı. Haber metinleri, nitel içerik analizi tekniğiyle çözümlendi. İki bölgesel rakip gücün stratejik anlatıyı bir araç olarak kullanarak uluslararası kamuoyu karşısında kendi tutum ve davranışlarını meşru, karşı tarafı ise gayrimeşru gösterme yönünde büyük bir çaba harcadığı gözlemlendi.

Keywords

Strategic narrative Saudi Arabia Iran Yemeni Civil War regional rivalry