Book Review

Der. Mehmet Ali Toprak, Eleştirel Beşerî Coğrafya - Toplum, Mekân, Coğrafya, Bağlam Yayınları, 2022, 196 s.