Book Review

Mustafa İslamoğlu, Adam Smith’de Rasyonalite, Filiz Kitabevi, 2021, 372 s.