Book Review

Düzey II bölgelerinde kalkınma modeli oluşturmada CBS’nin rolü: LUCIS modeli

Abstract

Dr. İbrahim Taşdemir Lisans Bitirme tezinden itibaren İstanbul üzerine çalışmalar
yapan bir harita mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda tamamlayarak savunduğu doktora çalışması ise, “Düzey II bölgelerinde
kalkınma modeli oluşturmada CBS’nin rolü: LUCIS modeli”, başlığını
taşıyor. Doktora çalışmasında odağı İstanbul, ancak getirdiği modeli tüm Düzey II
bölgelerinde kullanılması üzerine geliştiriyor.