Book Review

İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı Söyleme Yöneltilen Eleştiriler: Mu’tezîlî Zemahşerî’ye, Eş’arî İbnü’l-Müneyyir’in Eleştirileri