Book Review

Taha Eğri & Zeynep Hafsa Orhan, İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, İstanbul: İktisat Yayınları, 2018, 353 s.