Book Review

Selim Deringil, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İhtida ve İrtidad, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017, 384 s.