Book Review

Özlem Bağdatlı, İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri, İstanbul: Dergah Yayınları, 2018, 391 s.