Book Review

Asuman Susam, Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015, 256 s.