Book Review

Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları