Book Review

Lütfi Sunar & Özgür Kavak (Ed.). İslam Siyaset Düşüncesi: Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan. İstanbul: İLEM Yayınları, 2018, 432 s.