Ercüment Asil

  • Öğr. Gör.
  • İbn Haldun Üniversitesi