Amaç ve Kapsam

İnsan & Toplum Yılda Dört Sayı Yayımlıyor

İnsan & Toplum, 2011 yılından bu yana İlmi Etüdler Derneği tarafından yayımlanan ve alanında önemli atıf indekslerince taranan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yola çıkış gayesi ise medeniyetimizin yitiği hikmete erişmektir. Bu minvalde dergimizin gördüğü ilgi bizi heyecanlandırmakta ve bu gayeye ulaşma noktasında ümitlendirmektedir.

İnsan & Toplum 2018’den itibaren 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergimizin nitelikli ve derinlikli editöryal siyaseti ve kapsamlı hakem değerlendirmeleri yayımlanan her yazıyı kendi sahasında ender bir katkıya dönüştürmektedir. Bugüne kadar yayımladığımız 23 sayıda birçok makale, değerlendirme makalesi ve kitap değerlendirmesine yer verdik. Sosyal bilimlerin farklı alanlarına hitap eden bu yazılar çok ilgi çekip yüzlerce kez indirilerek okunmakta ve yoğun atıf almaktadır.

Bugün, ilmi yeniden inkişaf ettirebilmek için modern bilim dünyasında insan ile toplum arasında oluşturulan kopukluğu aşmak gerekmektedir. Bunun için bilimsel araştırma ve incelemeler insanın ve toplumun birbirini kuran bütünlükler olduğu göz önüne alınarak gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda İnsan & Toplum disipliner gelenekleri önemsemekle birlikte, araştırmacıları hakikati ararken, disiplinleri aşma, bozma, yeniden kurma cesaretini göstermeye davet ediyor. Anlamları ihmal etmeyen ve gerçekliğe sadık bir araştırma geleneğini oluşturmak İnsan & Toplum’un kendisine biçtiği temel görevlerden biridir. Bu sayede modern bilimlerin tek boyutlu gerçeklik kavrayışlarından ötürü ortaya çıkan ontolojik boşluk doldurulabilir; epistemolojik kopukluk aşılabilir, bilgi-değer ilişkisi kurulabilir, denge ve düzen yeniden oluşturulabilir.

İnsan & Toplum, sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarında araştırma mahsulü nitelikli yazıları yayımlamaktadır. Dergide yayımlanan yazıların maruf akademik kurallara sadık kalmasının yanı sıra, kendi alanına teorik ve metodolojik katkılar yapması ayrıca önemsenmektedir. Dolayısıyla yayımlanan yazıların metodolojik olarak tutarlı, uygun ve sistematik olması; bir teoriye yaslanması, bir teoriyi sorgulaması veya yeni bir teori üretmesi önemsenmektedir. Dergide sahadan yeni bilgi, belge ve bulguları içeren, yeni metodolojileri uygulayan, yeni teorilerin peşindeki yazılar öncelenmektedir. Bu bakımdan gönderilecek yazıların dergi tarafından belirlenen biçim ve içerik özelliklerine dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.

İnsan & Toplum, ilim geleneğimizden ilham alan ve buradan beslenerek meydana çıkarılacak yeni kavram ve yöntemlere kapılarını sonuna kadar açan bir dergidir. Yepyeni konsept ve tasarımıyla yoluna devam eden ve üç ayda bir yayımlanan İnsan & Toplum için makale, değerlendirme makalesi ve değerlendirme yazılarınız beklemekteyiz. Hakikatin peşindeki tüm ilim yolcularını katkı yapmaya davet ediyoruz.