Kitap Değerlendirmesi

İslâm Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık, İstanbul: Yedirenk