Kitap Değerlendirmesi

Unity, Identity and Explanation In Aristotle’s Metaphysics [Aristoteles Metafiziğinde Birlik, Özdeşlik ve Açıklama]