Makale

Biyografi Yazmada ve Muhitleri Belirlemede Takrizin Rolü Emirî Örneği

Özet

Âlim, şair ve devlet adamı yetiştirmiş bir aileye mensup olan 16. asır şairi Emirî, ikinci ve dördüncü divanlarını mansıp talebiyle Sultan III. Murad’a sunmuştur. Bu divanların iki farklı nüshasında yer alan altı takrizin çoğu İstanbul uleması tarafından kaleme alınmıştır. Saray nüshasında iki, holograf nüshada ise dört takriz bulunmaktadır. Hakkında şuara biyografilerinde bilgiye rastlanmayan Emirî’nin eserleri için takriz kaleme alanlar, sadece eserlerinden ve resmî belgelerden izini sürebildiğimiz Emirî’nin çevresi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân sunmaktadır. Söz konusu takrizler incelendiğinde, onun ilim ve sanat çevrelerine yakın olduğu görülür. Ayrıca mukarrızların ifadeleri, Emirî’nin, muhitinde bilinen ve saygı duyulan biri olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmada, iki divanı için kaleme alınan takrizlerden hareketle Emirî’nin muhitine ve hayatına ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Takriz mukarrız 16. asır Türk edebiyatı edebî muhitler ilmî muhitler