Makale

Tarihî Kapalı Çarşılara Alışveriş Merkezleri Literatüründen Bir Bakış

Özet

Bu çalışmada, iki farklı dönemin başat alışveriş mekânları olan Osmanlı kapalı çarşıları ile günümüzdeki alışveriş merkezlerini (AVM), tüketiciler ve satıcıların müşevvikleri açısından karşılaştırarak bu kurumların ne ölçüde birbirlerinin devamı olarak görülebilecekleri sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla her iki alışveriş mekânının konumları, yapısal özellikleri, ifa ettikleri fonksiyonlar ve yönetim şekilleri, AVM’lere ilişkin çağdaş iktisat literatüründen hareketle karşılaştırılmıştır. İki alışveriş mekânı arasındaki benzerliklerin yüklendikleri iktisadi işlevlerden kaynaklandığı görülmektedir. Farklılıklar ise temel olarak her iki organizasyonel formun kendi dönemlerindeki ekonomilerin yapısal özelliklerine ilişkin farklılıklardan kaynaklanmaktadır. AVM’lerin ifa ettikleri fonksiyonlar önemli ölçüde tarihî kapalı çarşılar ile aynıdır. Bu nedenle AVM’lerin varlığını açıklamaya dönük teoriler aynı zamanda tarihî kapalı çarşıların mevcudiyetini de açıklayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler

AVM alışveriş merkezleri kapalı çarşılar Osmanlı dönemi clusters teorisi kent ekonomisi