Makale

Twitter as a Polarized Space for Civil Society Organizations (CSOs) in Turkey

Özet

Sosyal medyada sivil toplum kuruluşlarının (STK) ne kadar yer aldığı ve sosyal medyanın sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılması üzerine araştırmaların sayısı artmaktadır. Bu alandaki çalışmalara katkı vermek amacıyla, bu araştırma, Türkiye’de Twitter’da en çok adı geçen STK’ları inceleyerek bu STK’lardan ne kadar bahsedildiğini ve bahsedilen STK’ların özelliklerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken, STK’lardan bahsedilme sıklığının Türkiye’deki sosyal ve siyasi gelişmelerden ne kadar etkilendiğini araştırmaktadır. Bu amaçla, 18 Ağustos 2019 ve 17 Eylül 2019 tarihleri arasında yazılmış tweetler incelenmiştir. Analizler, Türkiye’de STK’lardan Twitter’da sayısal olarak eşit bir şekilde bahsedilmediğini göstermiştir. Dernek ya da vakıflardan bahseden toplam 29.387 tweet vardır ve bu tweetlerde 4.941 dernek ya da vakıftan bahsedilmiştir. Bu da Türkiye’de bulunan STK’ların sadece %3,98’inden Twitter’da bahsedildiğine işaret etmektedir. Buna ek olarak, birkaç istisna dışında, STK’lar ile ilgili yazılmış tweetler zaman içinde eşit dağılmamıştır. Ayrıca, bu araştırma STK’lar ile ilgili yazılan tweetlerin Türkiye’deki siyasi gelişmelerle ilişkili olduğunu ve dolayısıyla Türkiye’deki bu kuruluşlarla ilgili siyasi açıdan kutuplaşmış görüşleri yansıttığıni göstermiştir. Bu nedenle, Türkiye gibi siyasi kutuplaşmanın yüksek olduğu ülkelerde ideolojik ayrımların Twitter’da STK’lardan bahsedilmesi üstünde belirleyici bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Türkiye STK Twitter kutuplaşma demokrasi