Makale

Class Formation, Labor Market, and Inequality in Gulf Cooperation Council Countries

Özet

Bu makale Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman) sınıf oluşumu üzerinden ülke vatandaşları ve yabancı işçiler arasında meydan gelen eşitsizliği inceleyecektir. Bu eşitsizlikler, bölgedeki demografik dengesizlik nedeniyle uygulanan kafala sisteminin getirdiği hak mahrumiyetleri ve maaşlardaki ve çalışma şartlarındaki standart dışı uygulamalar üzerine inşa edilecektir. Buradan yola çıkarak, bu makalenin temel argümanı körfez ülkelerinin vatandaşları ile yabancı işçiler arasında kamu ve özel sektörünü içeren toplam emek piyasasında eşitsizliklerin olduğuna yöneliktir. Ayrıca bu makale, körfez ülkeleri tarafından bu eşitsizliklerin azaltılması için kafala sisteminin yumuşatılmasına ve minimum maaşların kontrol edilmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığını da iddia etmektedir. Bu iddiaları desteklemek için yerli vatandaşların ve yabancı işçilerin kamu ve özel sektörü içeren toplam emek piyasasına katılımlarını gösteren ikincil veriler kullanılmakta ve yorumlanmaktadır. Bu makalenin anlaşılır olması için nitel çözemleme analizi ve yorumlayıcı teknik kullanılmıştır. Bu çalışmanın temel bulgusu, körfez ülkelerinde yabancı işçilerin haklarının iyileştirilmesine yönelik son dönemlerde birtakım politikalar geliştirilse de işçilerin ülkelerinden kaynaklı maaş ve özlük hakları eşitsizliği hala devam etmektedir. Böylece bu makale Körfez ülkelerinin yönetimlerinin işçi haklarını iyileştirmeye yönelik gerçekleştirdiği birtakım politikalar neticesinde emek piyasasındaki yerli ve yabancı vatandaşların mevcut durumunu ortaya koyarak bölgenin politik iktisadı literatürüne önemli katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler

Sınıf oluşumu eşitsizlik emek piyasası rantçı ekonomiler KİK ülkeleri