Makale

Covid-19 Salgını Dolayısıyla Okulların Kapanmasının Eğitimde Eşitsizlikler Üzerine Etkisi

Özet

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dünyadaki hemen her ülkede ani bir karar ile okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim süreci ile eğitimler sürdürülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte hem okulların kapatılmasının ve uzaktan eğitim sürecine geçilmesinin hem de okulların sunduğu diğer hizmetlerden mahrum kalmanın oluşturacağı sonuçlar yeterince değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada, Covid-19 salgını döneminde okulların kapatılması ve uzaktan eğitim süreçlerinin aile ve öğrenciler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ebeveyn niteliği, evin fiziki ve teknolojik imkânları, dijital okuryazarlık düzeyleri, salgın dönemi uzaktan öğrenme sürecinin temel belirleyicileri hâline gelmiştir. Bunun sonucu olarak eğitimsel eşitsizliklerin dezavantajlı öğrenciler aleyhine çok daha büyümesi olasılığı doğmuştur. Eğitimsel eşitsizlikler, işsiz kalma ve gelir kaybı, öğrencilerin akademik becerilerindeki kayıpları ve psikolojik durumları, sağlıklı beslenme, özel eğitime ihtiyaç duyma ile dezavantajlı ve kırılgan bir öğrenci olma durumları üzerinde oldukça etkili olmuştur. Her ne kadar salgın döneminde okulların kapanması ile birlikte uzaktan eğitim, öğrenme kayıplarını azaltmak için bir fırsat olarak görünse de uzaktan eğitim sürecinde var olan eğitimsel eşitsizliklerin artması da muhtemel hâle gelmiştir.

Anahtar Kelimeler

Covid-19 okul kapanması eğitimsel eşitsizlik dijital ayrım.