Makale

Sosyoekonomik Eşitsizlikler ve Tabakalaşma Araştırmalarının Gelişimi: Bibliyometrik Bir Analiz

Özet

İçinde yaşadığımız dünyada sosyoekonomik eşitsizliklerin yakıcı gerçeğini her türlü olguda müşahede etmek mümkündür. Günümüzde pek çok uluslararası kuruluş hemen hemen her konuyu eşitsizlik olgusu çerçevesinde ele almakta ve çözüm önerileri aramaktadır. Hem ülkeler arasında hem de ülke içinde çok boyutlu bir biçimde toplamsal yapıya ve ilişkilere etki eden eşitsizlik olgusunun yeterince araştırılıp ele alınmadığıyla ilgili bazı varsayımlar bulunmaktadır. Bu araştırmada, Scopus veri tabanındaki verileri kullanarak sosyoekonomik eşitsizlikler ve tabakalaşma konulu araştırmaların detaylı bir bibliyometrik analizi yapıldı. Yazıda bibliyometrik bilgiler kullanılarak öncelikle konuyla ilgili yazıların sayısal görünümü ve zaman içindeki değişimi ele alınmaktadır. Ayrıca bu yazıların disiplinlere göre dağılımı ve ilgili disiplin içindeki konumu ve değişimi de analiz edilmektedir. İlgili araştırmaların ülkelere göre dağılımı ve bu dağılımın zaman içindeki değişimi de yazının ele aldığı bir diğer konudur. Ayrıca sosyoekonomik eşitsizlikler ve tabakalaşma ile ilgili araştırmalara ev sahipliği yapan üniversiteler, araştırma kuruluşları ve bu araştırmaları destekleyen kuruluşlar da yazıda analiz edilmektedir. Son olarak alandaki atıf sayıları ve atıf ilişkileri ele alınmaktadır. Böylece bibliyometrik bir analiz çerçevesinde sosyoekonomik eşitsizlikler ve tabakalaşma konusunun ele alınış biçimi detaylıca analiz edilmekte ve ortaya çıkan neticeler açıklanmaktadır. Bu analizler neticesinde 1970’lerden itibaren sosyoekonomik eşitsizlikler ve tabakalaşmaya dair artan bir ilginin olduğunu ve bu ilginin son zamanlarda konunun sistematik analizine doğru yöneldiğini söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler

Sosyoekonomik eşitsizlikler tabakalaşma bibliyometrik analiz literatür tartışması sınıf çalışmaları eşitsizlik araştırmaları