Kitap Değerlendirmesi

A. Çağlar Deniz, “Öğrenci İşi” Üniversite Öğrencilerinin Gündelik Hayatı: İstanbul Örneği, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, 403 s.