Makale

Devletler Sistemini Yeniden Düşünmek: Klasik Vestfalyan Devletten Neovestfalyan Devlete

Özet

Birleşmiş Milletler düzeni, Klasik Vestfalyan devlet mantığı üzerine inşa edilmiştir. Dekolonizasyon sürecinde söz konusu düzen Batı’ya ait bir düzen olmaktan çıkarak küreselleşmiştir. Soğuk Savaş, Vestfalyan devleti temel ilke hâline getirerek kurumsallaştırmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Doğu Bloku’nun dağılması, Afrika’daki barış ve güvenlik problemleri, insani krizlere karşı devletlerin başarısızlığı, Klasik Vestfalyan devletin üç temel ilkesi olan müdahalesizlik, egemen eşitlik ve ülkeselliği tartışmaya açmıştır. Klasik Vestfalyan devletin ortadan kalktığı, “Yeni Orta Çağ”a gelindiği tezleri ileri sürülmüştür.Bu makalenin tezi, Soğuk Savaş sonrası dönemde yavaş adımlarla ve kararlı biçimde Neovestfalyan olarak adlandırılabilecek bir devletler düzenine doğru ilerlendiğidir.

Anahtar Kelimeler

Egemenlik milliyetçilik ulus devlet Vestfalyan devlet ülkesellik müdahalesizlik.