Makale

Devletler Sistemini Yeniden Düşünmek: Klasik Vestfalyan Devletten Neovestfalyan Devlete

Özet

Birleşmiş Milletler düzeni, Klasik Vestfalyan devlet mantığı üzerine inşa edilmiştir. Dekolonizasyonsürecinde söz konusu düzen Batı’ya ait bir düzen olmaktan çıkarak küreselleşmiştir. Soğuk Savaş, Vestfalyan devleti temel ilke hâline getirerek kurumsallaştırmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından DoğuBloku’nun dağılması, Afrika’daki barış ve güvenlik problemleri, insani krizlere karşı devletlerin başarısızlığı, Klasik Vestfalyan devletin üç temel ilkesi olan müdahalesizlik, egemen eşitlik ve ülkeselliği tartışmayaaçmıştır. Klasik Vestfalyan devletin ortadan kalktığı, “Yeni Orta Çağ”a gelindiği tezleri ileri sürülmüştür.Bu makalenin tezi, Soğuk Savaş sonrası dönemde yavaş adımlarla ve kararlı biçimde Neovestfalyan olarakadlandırılabilecek bir devletler düzenine doğru ilerlendiğidir.

Anahtar Kelimeler

Egemenlik milliyetçilik ulus devlet Vestfalyan devlet ülkesellik müdahalesizlik.