Makale

They are Communities like You The Rationale for Animal Rights and Welfare in Islamic Civilization

Özet

Hayvanlara muamele İslam medeniyetinde çok kapsamlı bir konudur. İnsan-hayvan ilişkilerindeki bu geniş anlamın fikri temelleri, İslam'ın iki temel kaynağı olan Kur’an ve sünnette ortaya konan ilkelerdir. Farklı disiplinler hayvanlar konusunu ele alırken, bu iki kaynakta çizilen çerçeveyi daha soyut bir düzeye taşıdı ve bu toplumların günlük yaşamındaki uygulamalarının temelini oluşturdu. Bu disiplinlerden biri olan İslam hukuku, insanların Allah tarafından hayvanlara verilmiş haklarını nasıl koruyacakları ve onlardan nasıl yararlanacakları ile ilgilenir.Bu yazıda öncelikle İslam medeniyetinde hayvan refahı ve hayvanların korunmasına dair kısa bir giriş yapacağım. Daha sonra tefsir literatüründe Kur'an’ın hayvanlar için kullandığı ümmet kavramını nasıl yorumladıklarına odaklanacağım. Bundan sonra Hz. Muhammed’in rıfk ve ihsan yaklaşımının hadis literatüründen bazı örneklerle hayvanlara muamelesinde nasıl tezahür ettiğini göstereceğim. Son olarak, zarar kavramı bağlamında İslam hukukunun bu teorik çerçeveyi nasıl somutlaştırdığını göstermeye çalışacağım. Sonuç olarak İslam düşüncesinde hayvan çalışmaları alanındaki araştırmalara ışık tutan önemli kavram ve örneklerin olduğunu göstereceğim.

Anahtar Kelimeler

Hayvan refahı hayvan bakımı hayvanların muhafazası İslam hukuku ihsan şefkat zarar.