Makale

Alevi Kimlik Talepleri: Yasal ve Algısal Boyutları ile Tanınma Mücadelesi

Özet

Bu çalışma, Alevi toplumunun kimlik ve inanç temelli taleplerini Alevi kanaat önderlerinin ifadeleri ile ortaya koymaktadır. Cemevlerinin hukuki statüsü, zorunlu din eğitimi ve Alevi dedelerinin durumu gibi konular, Alevi toplumunun üzerinde mutabık kaldıkları temel beklentilerdir. Bu çalışmada bütün bu beklentilerin, özünde bir varoluş mücadelesi ve asimilasyona dair kaygılar eşliğinde, yasal ve algısal boyutları olan bir tanınma mücadelesine dönüştüğü görülmektedir. Alevi toplumunun ayrımcılığa uğradığına dair eleştiriler ve ayrımcılığın giderilmesine dair somut beklentiler, diğer bütün somut taleplerle doğrudan ilişkilidir. Son 10 yılda siyasi iktidarla yaşanan güveninşası konusundaki aksaklıklar, talepler konusundaki beklentilerin karşılanamamasına ve sözü edilen asimilasyon kaygılarının artmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın bulguları, Türkiye’nin dört şehrinde, Alevi kanaat önderleri olan dedelerin ve Alevi kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen dört büyük çalıştaydan elde edilen verilere dayanmaktadır. Alevi kanaat önderlerinin konu ile ilgili yaklaşımlarına bakıldığında, taleplerin kalıcı olarak karşılanmasının ve kaygılarının giderilmesinin tek yolunun, yasal ve algısal boyutları hesaba katacak bütüncül bir perspektif ve politikalar olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Alevi kimliği Alevi talepleri Alevi açılımları tanınma talebi ve asimilasyon kaygısı