Makale

A Utopian Way of Thinking about Work: Tracing William Morris’ Ideas on the Concept of Work

Özet

Sosyal teoriler, modern çalışma örgütlenmesine dair geniş bir eleştiri yelpazesi sunmaktadır. Buna karşın insan doğası ve ideal çalışmanın nasıl olabileceğine dair tartışmalar sınırlı kalmıştır. Çalışma olgusunu ütopik bir bakış açısıyla ele almayı öneren bu makale, William Morris’in çalışma kavramsallaştırmasının başlıca argümanlarını ve gelecekteki toplum vizyonunda çalışma örgütlenmesinin temel dinamiklerini konu almaktadır. Morris’in eserlerinden ütopik romanı Hiçbir Yerden Haberler, özünde çalışmanın dönüşümünü barındırması sebebiyle, derinlemesine incelenmek üzere seçilmiştir. Morris’in ütopyası olan Hiçbir Yer’deki çalışmanın başlıca özellikleri izlenerek, işlerin geleceği ile ilgili güncel tartışmalara alternatif bir perspektif geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gelecekte ulaşmak istediğimiz ideal çalışmanın nasıl olabileceği üzerine yeni arayışları tetiklemesi umuduyla Morris’in çalışmaya ilişkin görüşlerinin çağımıza ilham veren bir yaklaşım sunduğu iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Ütopya William Morris Hiçbir Yerden Haberler çalışma kavramı zevkli çalışma çekici iş çalışmanın anlamı çalışmanın geleceği.