Makale

Siyasal Liderlerin Söylemleri ve Göçün Güvenlikleştirilmesi: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması

ÖZET

1990’lardan itibaren insan hareketliliğinin küresel gündemde artan önemiyle uluslararası göç sıklıkla güvenlikleştirilen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda uluslararası göçmenleri, güvenlik söz edimlerinin hedefi haline getirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, göç-güvenlik ilişkisini siyasal söylemler bağlamında incelemektir. Çalışmada dünya genelinde en çok uluslararası göçmene ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)ve en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye örnekleri üzerinden siyasal lider söylemlerinin güvenlikleştirme sürecindeki rolü karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ABD Başkanı Donald John Trump’ın göçmenlere/sığınmacılara yönelik söylemleri, güvenlikleştirme teorisi ve eleştirel söylem analizi (ESA) yöntemiyle çözümlenmektedir. Çalışmanın başlıca bulguları, iki liderin göç ve güvenlik ilişkisini söz edimlerine yansıtma biçimindeki farklılıkları göstermektedir. Başkan Trump, göçmenlerle ilgili başta toplumsal, siyasal ve ekonomik olmak üzere pek çok yönden güvenlikleştirici söylemlere başvurmaktayken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacıları ekonomik güvenlikle ilişkilendirmekle birlikte genellikle güvenlik dışılaştırıcı söylemler kullanmaktadır. Her iki ülkede de siyasal liderlerin göçmenlere ve sığınmacılara yönelik söz edimlerinin kamuoyu üzerinde etkisi olduğu gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Uluslararası göç güvenlikleştirme sığınmacı göçmen eleştirel söylem analizi