Kitap Değerlendirmesi

İsmail Kara, İslâmcıların Siyasî Görüşleri II: Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet, Dergâh Yayınları, 2019, 228 s.