Kitap Değerlendirmesi

Mehmet Genç ve Erol Özvar, Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar I, Ötüken Neşriyat, 2021, 227 s.