Makale

Gelişmiş Batı Ülkelerinde Suç Oranlarının Düşmesinde Güvenlik Yaklaşımının Etkisi

ÖZET

Bu makalede gelişmiş çok sayıda ülkede gözlemlenen suç oranlarının düşüşünü açıklama potansiyeline sahip olan fırsat teorilerinin ve bu teorilerle ilişkili olan güvenlik tezinin etkisine odaklanılmıştır. Çalışmada ilkin suç oranlarının düşmesinde etkili olduğu varsayılan önemli bazı faktörler ele alınmıştır. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki suç düşüşleri ağırlıklı olarak uyuşturucu kullanımının azalması, kürtajın yasallaşması, polis görünürlüğünün artması, yeni polislik modellerinin geliştirilmesi, hapsetme oranlarının artması, silah politikalarındaki değişiklikler, nüfus yapısının değişmesi ve ekonomik iyileşmeler gibi çok sayıda faktör ile açıklanmaktadır. Bu faktörlerin veya bu faktörlere ilişkin yaklaşımların çoğunun suç düşüşlerini açıklamada kısmen başarılı olabileceği ve özellikle de ABD’deki suç düşüşlerini açıklamaya daha uygun olduğu tezi ileri sürülmüştür. Bu kapsamda çalışmada, Avrupa ülkelerindeki düşüşleri de kapsayan daha genel bir açıklama çerçevesi olarak güvenlik tezinin açıklama potansiyelinin önemine ve etkisine işaret edilecektir. Güvenlik hipotezi veya yaklaşımı, suç oranlarının düşmesinin nedenini, suç fırsatlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve uygulanması ile açıklamaktadır. Çalışmada ayrıca güvenlik tezi kapsamında, proaktif polislik modellerinin suç oranlarının düşmesindeki etkisi de vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Suç oranlarının düşmesi güvenlik tezi fırsat teorileri gelişmiş ülkeler