Makale

Dijital Teknoloji Çağında İsrail Savunma Güçlerinin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri: Twitter Paylaşımları Örneği

Özet

Bilişim teknolojilerinin endüstriyel üretim ile bütünleşmesiyle Sanayi Devrimi’nin dördüncü fazı olarak adlandırılan yeni bir dönemece girilmiştir. Başta ulus devletler olmak üzere uluslararası sistemde yer alan diğer tüm aktörler de bu süreçte yeni sosyalleşme alanı olan internet ve sosyal medyayı kendi çıkarları için kullanmaya başlamıştır. Görsel ve yazılı medya üzerinden halklar nezdinde algı yaratma süreci olarak tanımlanabilecek kamu diplomasisi bu noktada devreye girmektedir. Hamas, İslami Cihat Örgütü ve Hizbullah ile sürekli mücadele içinde bulunan İsrail Savunma Güçleri (İSG), terörle mücadele adı altında orantısız güç uygulamaktadır. Bu nedenle uluslararası toplumda İsrail’e ve İSG’ye karşı tepki oluşmaya başlamıştır. İsrail militarist bir devlet olarak etiketlenmekte, İSG askerleri ise acımasız olarak görülmektedir. Yumuşak ve akıllı güç uygulamaları ve kamu diplomasisi hem İsrail hem de İSG için bu nedenle önem kazanmaktadır. Bu çalışma, akıllı güç stratejisi ve bir kamu diplomasisi olarak İSG’nin 2000’li yıllarda nasıl bir imaj düzeltme ve marka yaratma stratejisi izlediğini analiz etmektedir. Bu amaçla çalışmada içerik analizi tekniği kullanılarak 2018-2020 yılları arasında İSG’nin resmî Twitter hesabından atılan tweetler incelenmiştir. İSG’nin Nicholas Cull’un tarif ettiği şekilde kamu diplomasisi uygulamaları yaptığı ve bir yandan da Twitter üzerinden hem hakkında oluşan negatif söylemlerden kurtulmaya çalıştığı hem de kriz anlarında olayları maniple etmeye çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

İsrail Savunma Güçleri kamu diplomasisi Twitter İsrail yumuşak güç