Kitap Değerlendirmesi

Ali Ergur (Der.), Ateş ve İhanet COVID Kliniğinde Sağlık Çalışanlarının Deneyimi, Raskolnikov Kitap, 2020, 440 s.