Kitap Değerlendirmesi

Zeynep Şarlak, Türkiye’nin Milli Güvenlik Devleti: Kökeni, Gelişimi, Dönüşümü, İletişim Yayınları, 2022, 368 s.