Makale

Günümüz Türkiyesinde İranlı Göçmenlerin Sosyoekonomik Entegrasyonu

Özet

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa hedefli göçlerde yaşanan zorluklar ile komşu ülkedeki fırsatlar, son yıllarda birçok İranlı için Türkiye’yi yeni “hedef ülke” konumuna getirmiştir. Bu araştırma, Türkiye’de yaşayan İranlı göçmenler ile uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş İranlıların göç deneyimlerini, Türkiye’ye entegrasyonlarında karşılaştıkları zorlukları, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri de dikkate alarak incelemektedir. Araştırmanın temel amacı; İranlıların Türkiye’yi hedef ülke olarak seçme nedenleri ile ülkeye yerleşme ve entegrasyon süreçlerini analiz etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışmada, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan 41 İranlı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel bulgular, coğrafi ve kültürel yakınlığı nedeniyle Türkiye’nin İranlılar için en iyi varış ülkelerinden biri olduğunu ve bu yakınlıkların İranlıların Türkiye’ye daha kolay entegre olabilmelerine imkân sağladığını göstermektedir. Ancak göçmenlerin yeni topluma entegre olma konusunda ciddi zorluklarla karşılaştıkları da görülmektedir. Bu zorluklar, işgücü piyasasına dâhil olmanın önündeki engellerden sağlık hizmetlerine erişime kadar uzanmaktadır. Ayrıca İranlı göçmenlerin günlük yaşamları ve gelecek planları, Türkiye’nin göçmenlere yönelik sürekli değişen uygulamalarından da etkilenmektedir. Bu araştırma, göç yönetimindeki karar vericilere İranlı göçmenlerin sosyoekonomik entegrasyonundaki engelleri azaltmak için stratejiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Göç uyum parçalı asimilasyon Türkiye İranlı göçmenler